Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Endnote X5 - Phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo chuyên nghiệp
#1
[Image: send.php?i=aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMuam91cm5le...pwZw%3D%3D]

Quote:Hàng triệu nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên, và thư viện sử dụng cơ sở dữ liệu EndNote để tìm kiếm thư mục trực tuyến, tổ chức tài liệu tham khảo của họ, hình ảnh và các file PDF trong bất kỳ ngôn ngữ, và tạo ra các thư mục và danh sách các hình ảnh minh họa ngay lập tức. Thay vì tốn thời gian ngồi đánh máy thư mục, hoặc sử dụng thẻ liệt kê tổ chức tài liệu tham khảo của họ . Họ làm điều đó một cách dễ dàng, bằng cách sử dụng EndNote ! Và Web EndNote có trong EndNote để bạn có thể cộng tác với những người khác dễ dàng.

EndNote cho Windows và Macintosh là một ''tất cả-trong-một'' công cụ có giá trị, tích hợp các nhiệm vụ sau đây vào một chương trình:
Tìm kiếm cơ sở dữ liệu thư mục trên Internet
Tổ chức các tài liệu tham khảo, hình ảnh, file PDF và các file khác
Xem danh sách thư mục và hình ảnh xuất hiện như là bạn viết!
Phối hợp sử dụng EndNote Web, các nghiên cứu trên web và các thành phần văn bản của EndNote

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu thư mục trên Internet:
Sử dụng Kết nối EndNote ....> và tìm kiếm ...> lệnh , bạn có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu Internet dễ dàng như bạn có thể tìm kiếm thư viện EndNote trên máy tính của bạn.
Đơn giản chỉ cần mở bất kỳ của hơn 3.900 tập tin kết nối được xác định trước và bạn đang trực tuyến và tìm kiếm.
Truy cập từ xa hàng trăm cơ sở dữ liệu thư mục, bao gồm Web Khoa học, Ovid, PubMed, Thư viện Quốc hội, và danh mục trường đại học từ EndNote.
Kết nối với nguồn dữ liệu trên toàn thế giới-EndNote MARC cung cấp các định dạng hỗ trợ các thư viện ngôn ngữ trên thế giới.
Tìm kiếm cơ sở dữ liệu từ xa bằng cách sử dụng thư mục tìm kiếm đơn giản EndNote của cửa sổ tài liệu tham khảo tuyệt vời cho vị trí cụ thể.
Xuất khẩu trực tiếp từ tài liệu tham khảo Web Khoa học, Highwire Press, Ovid, OCLC, ProQuest và nhiều hơn nữa.
Lưu , tải và tìm kiếm chỉ cần một nút bấm.

Chi tiết phần mềm, vuil lòng xem cụ thể ở đây !
http://dearm.net/soulextremely

Whenever I still live, I'm still Metal...

Recent threads from HNThang
ThreadsDateReplies
Khả năng lặn biển phi thường của đặc công Việt Nam03-16-2015, 05:34 AM1
“Đó là những căn cứ quân sự mang tính chất tấn công” - Tuổi trẻ03-01-2015, 08:01 PM0
Trung Quốc ráo riết xây dựng phi pháp trên Biển Đông (Dân Trí)03-01-2015, 07:08 PM0
Huyền thoại hồ ở Hà Nội02-21-2015, 07:08 PM0
Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà: Ứng dụng khoa học hệ thống vào quản lý02-21-2015, 08:11 AM0

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)